İşletmler İçin Markanın Önemi


“Marka niye önemli?” yahut “Marka olmanın önemi nedir?” sorularıyla marka odağındaki bu tanımlamaların bir alakası var mı?

Marka eşittir vaat, marka eşittir sadakat, marka eşittir farklılık, marka eşittir sorumluluk

Evet, açıkçası “markanın önemi” konusu markanın tanımında gizli. Şöyle ki, biz markayı tanımlarken bir takım sözcüklerle markayı özdeşleştirmiştik. Örneğin marka eşittir vaat, marka eşittir sadakat, marka eşittir farklılık, marka eşittir sorumluluk gibi…

Günümüzün yoğun rekabet koşulları ile her an gelişen dijital ve teknolojik şartlar marka olgusunu eskiye nazaran daha da önemli kılmıştır.

Geçmişte markanın tarihsel anlamı güvenilirlik ve korumacılık gibi hukuki bir gereklilikten ibaretti. Ancak bugün markanın önemi, “sürdürülebilirlik” içindir. Diğer bir ifadeyle bugün, çetin rekabet koşullarında benzer özelliklere sahip malları/hizmetleri birbirinden ayırt etmek marka ile mümkündür.

Kısacası marka, hem tüketiciyi hem de üreticiyi “diğerleri” ile aynı/benzer olma durumundan kurtarıyor. O halde denilebilir ki mal ve/veya hizmeti benzerlerinden ayırarak tüm paydaşlara fayda sağlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak markanın en önemli işlevidir.

Marka Niye Önemlidir?

Bu soruyu birkaç “çünkü” ile zenginleştirerek yanıtlamak istiyorum.

  • Marka önemlidir çünkü sürdürülebilirliği sağlar.
  • Marka önemlidir çünkü talebi oluşturur.
  • Marka önemlidir çünkü değer katar.
  • Marka önemlidir çünkü tüketici davranışını standardize eder.
  • Marka önemlidir çünkü çalışan bağlılığı sağlar.
  • Marka önemlidir çünkü tüketici sadakati oluşturur.
  • Marka önemlidir çünkü çözüm ortaklarına güven verir.
  • Marka önemlidir çünkü finans çevrelerini ikna eder.
  • Marka önemlidir çünkü iş birliği ihtimallerini güçlendirir.